Corona update

ONS LAATSTE NIEUWS met betrekking tot het COVID-19 virus

 

Maatregelen CoronAVIRUS

De ontwikkeling van de corona-epidemie in Nederland ziet er op dit moment wat gunstiger uit. De gezamenlijke mondzorgkoepels hebben na grondig overleg met het RIVM en de inspectie voor de gezondheidszorg (IGJ) besloten dat onder strikte voorwaarden de mondzorg kan worden hervat. De voorwaarden bestaan uit:

 

• Strenge triage. Dit betekent dat alleen die mensen die wat betreft corona-besmettingsgevaar/risico boven elke verdenking staan naar de tandarts kunnen. Alle andere mensen moeten hun tandartsbezoek uitstellen.

 

• Voor die mensen die in de corona-risicogroep vallen (serieuze gezondheidsproblemen, ouder dan 70 jaar) wordt per persoon door ons bekeken wat te doen of juist te laten.

 

• Graag voor binnenkomst de handen desinfecteren. Er staat een elleboog dispenser met hand alcohol buiten klaar. Raak hierna niets onnodig aan (telefoon, gezicht, etc).

• Na binnenkomst in de behandelkamer krijgt u een bekertje met waterstofperoxide om een halve minuut mee te spoelen, om de mond te desinfecteren.

 

Tijdens de behandeling houden wij ons, zoals gewoonlijk, aan de richtlijn infectiepreventie. Door te handelen zoals hierboven beschreven kunnen wij op een veilige manier zorgen dat uw gebit de zorg krijgt die het nodig heeft. Voor personen die denken wel degelijk een corona besmetting te hebben en die toch een tandarts nodig hebben is er ook een oplossing. Hiervoor is een aantal speciale corona tandartspraktijken ingericht. Neem contact met ons op als u hier naartoe wilt worden verwezen.

 

U kunt voor het laatste nieuws kijken op onze nieuwspagina of volg ons op Twitter.

 

Meer informatie

Op de website allesoverhetgebit.nl kunt u aanvullende informatie vinden.